Sản phẩm

Mã sản phẩm: 001
Mã sản phẩm: 002
Mã sản phẩm: 003
Mã sản phẩm: 004
Mã sản phẩm: 005
Mã sản phẩm: 006

Giới thiệu

  • Công ty Cổ phần đầu tư công nghiệp Tân Phát được Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào năm 2014. Là một nhà sản xuất các sản phẩm ống nhựa chuyên dùng để bảo vệ cáp điện, cáp viễn thông.